Tag Archives: Abilify®

Abilify®

Bác Sĩ

Tên gốc: aripiprazole Phân nhóm: thuốc chống loạn thần Tên biệt dược: Abilify® Tên hoạt chất: Abilify® Thương hiệu thuốc:abilify. Tác dụng Tác dụng của thuốc Abilify® là gì? Abilify® là loại thuốc thường được sử dụng để điều trị các bệnh tâm thần như tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực loại […]