Tag Archives: men phân giải protein

Chymotrypsin

Bác Sĩ

Tên hoạt chất: Chymotrypsin Thương hiệu thuốc:Alphachymotrypsine Choay, Alchysin, Alpha Chymotrypsin Bidiphar, Alpha chymotrypsin Medisun, Alphachymotrypsin Donaipharm, Alphachymotrypsin Glomed, Alphachymotrypsin Mebiphar, Alphachymotrypsine TV Pharm, Aldozen, Alpha-Tryox, Doalchyzen, Alpha chymotrypsin®, Chymotrypsin và Chymotrypsin. Tác dụng Tác dụng của chymotrypsin là gì? Chymotrypsin là men phân giải protein hấp thu được do kích hoạt chymotrypsinogen chiết xuất […]