Tag Archives: nhóm thuốc bôi trơn nhãn cầu

Advanced Eye Relief®

Bác Sĩ

Tên gốc: glycerin và propypene glycol Phân nhóm: nhóm thuốc bôi trơn nhãn cầu Tên biệt dược: Advanced Eye Relief® Tên hoạt chất: Advanced Eye Relief® Thương hiệu thuốc:advanced-eyes-relief. Tác dụng Tác dụng của thuốc Advanced Eye Relief® là gì? Thuốc nhỏ mắt Advanced Eye Relief® thường được sử dụng để hỗ trợ điều trị […]