Tag Archives: thuốc gây mê gây tê

Lidocaine

Bác Sĩ

Phân nhóm: thuốc gây mê – gây tê Tên hoạt chất: Lidocaine Thương hiệu thuốc:Xylocaine® Jelly, Lidocaine® 2% Epinephrine Normon, Hydrocortisone Richter®, Aspercreme® with Lidocaine, Lidocaine và lidocaine. Tìm hiểu chung Tác dụng của thuốc lidocaine là gì? Lidocaine còn có tên gọi là lidocain ở Việt Nam. Bạn có thể sử dụng thuốc này […]