Tag Archives: thuốc ho và cảm

Allegra-D®

Bác Sĩ

Tên gốc: fexofenadine, pseudoephedrine Phân nhóm: thuốc kháng histamin & kháng dị ứng, thuốc ho & cảm Tên biệt dược: Allegra®-D Antihistamin + Decongestant Tên hoạt chất: Allegra-D® Thương hiệu thuốc:Allegra-D® và Allegra-D®. Tác dụng Tác dụng của thuốc Allegra-D® là gì? Allegra-D® được sử dụng cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi […]

Alka-Seltzer Plus® Severe Cold & Flu Formular

Bác Sĩ

Tên gốc: acetaminophen, dextromethorphan hydrobromide, chlorpheniramine maleate, phenylephrine hydrochloride Phân nhóm: thuốc ho và cảm Tên biệt dược: Alka-Seltzer Plus® Severe Cold & Flu Formular Tên hoạt chất: Alka-Seltzer Plus® Severe Cold & Flu Formular Thương hiệu thuốc:Alka-Seltzer-Plus®-Severe-Cold-&-Flu-Formular. Tác dụng Tác dụng của thuốc Alka-Seltzer Plus® Severe Cold & Flu Formular là gì? Alka-Seltzer Plus® […]