Tag Archives: viêm họng

Alka-Seltzer Plus® Severe Cold & Flu Formular

Bác Sĩ

Tên gốc: acetaminophen, dextromethorphan hydrobromide, chlorpheniramine maleate, phenylephrine hydrochloride Phân nhóm: thuốc ho và cảm Tên biệt dược: Alka-Seltzer Plus® Severe Cold & Flu Formular Tên hoạt chất: Alka-Seltzer Plus® Severe Cold & Flu Formular Thương hiệu thuốc:Alka-Seltzer-Plus®-Severe-Cold-&-Flu-Formular. Tác dụng Tác dụng của thuốc Alka-Seltzer Plus® Severe Cold & Flu Formular là gì? Alka-Seltzer Plus® […]