Aldesleukin

Bác Sĩ

Tên gốc: aldesleukin Tên biệt dược: Proleukin® Phân nhóm: liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư Tên hoạt chất: Aldesleukin Thương hiệu thuốc: aldesleukin. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc aldesleukin là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc aldesleukin cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc aldesleukin […]

Chymotrypsin

Bác Sĩ

Tên hoạt chất: Chymotrypsin Thương hiệu thuốc:Alphachymotrypsine Choay, Alchysin, Alpha Chymotrypsin Bidiphar, Alpha chymotrypsin Medisun, Alphachymotrypsin Donaipharm, Alphachymotrypsin Glomed, Alphachymotrypsin Mebiphar, Alphachymotrypsine TV Pharm, Aldozen, Alpha-Tryox, Doalchyzen, Alpha chymotrypsin®, Chymotrypsin và Chymotrypsin. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của chymotrypsin là gì?1.2 Bạn dùng chymotrypsin như thế nào?1.3 Bạn bảo quản chymotrypsin […]

Adrenaline®

Bác Sĩ

Tên gốc: epinephrine Tên biệt dược: Adrenaline® Phân nhóm: thuốc tim Tên hoạt chất: Adrenaline® Thương hiệu thuốc: Adrenaline®. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Adrenaline® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Adrenaline® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Adrenaline® cho trẻ em như thế nào?3 Cách […]

Albuterol + Ipratropium

Bác Sĩ

Tên gốc: albuterol và ipratropium (thuốc hít) Tên biệt dược: Combivent®, Combivent Respimat®, DuoNeb® Phân nhóm: thuốc trị hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Tên hoạt chất: Albuterol + Ipratropium Thương hiệu thuốc:Combivent®. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc albuterol + ipratropium là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng […]

Abboticin®

Bác Sĩ

Tên gốc: erythromycine Tên biệt dược: Abboticin® Phân nhóm: thuốc kháng sinh nhóm macrolid. Tên hoạt chất: Abboticin® Thương hiệu thuốc: Abboticin®. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Abboticin® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Abboticin® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Abboticin® cho trẻ em như […]

Adezio®

Bác Sĩ

Tên gốc: cetirizine hydrochloride Phân nhóm: thuốc kháng sinh histamine và kháng dị ứng Tên biệt dược: Adezio® Tên hoạt chất: Adezio® Thương hiệu thuốc:Adezio®. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Adezio® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Adezio® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Adezio® […]

Anarex®

Bác Sĩ

Tên gốc: orphenadrine citrate, paracetamol Phân nhóm: thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm Tên biệt dược: Anarex® Tên hoạt chất: Anarex® Thương hiệu thuốc:Anarex®. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Anarex®  là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Anarex® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Anarex® […]

Avamys®

Bác Sĩ

Tên gốc: fluticasone furoate Tên biệt dược: Avamys® Phân nhóm: thuốc kháng histamin và kháng dị ứng Tên hoạt chất: Avamys® Thương hiệu thuốc:thuoc-Avamys®. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Avamys® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Avamys® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Avamys® cho […]

Akurit 4®

Bác Sĩ

Tên gốc: rifampicin, INH, pyrazinamide, ethambutol HCl Tên biệt dược: Akurit 4® Phân nhóm: thuốc kháng lao Tên hoạt chất: Akurit 4® Thương hiệu thuốc:thuoc-Akurit 4®. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Akurit 4® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Akurit 4® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều […]

Arixtra®

Bác Sĩ

Tên gốc: fondaparinux sodium Tên biệt dược: Arixtra® Phân nhóm: thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu và tiêu sợi huyết Tên hoạt chất: Arixtra® Thương hiệu thuốc:thuoc-Arixtra®. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Arixtra® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Arixtra® cho người lớn như thế nào?2.2 […]