Amiklin®

Bác Sĩ

Tên gốc: amikacin sulfate Tên biệt dược: Amiklin® Phân nhóm: kháng sinh aminoglycoside Tên hoạt chất: Amiklin® Thương hiệu thuốc:thuoc-Amiklin®. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Amiklin® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Amiklin® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc thuốc Amiklin® cho trẻ em như thế […]

Axit retinoid

Bác Sĩ

Tên gốc: axit retinoid Tên biệt dược: Altinac®, Atralin®, Avita®, Refissa®, Renova®, Retin-A®, Retinoic Acid Emollient Topical, Retinoic® Acid Microsphere, Tretinoin® Phân nhóm: thuốc trị mụn, các thuốc da liễu khác, hóa trị gây độc tế bào Tên hoạt chất: Axit retinoid Thương hiệu thuốc: Tên biệt dược Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 […]

Albutein®

Bác Sĩ

Tên gốc: albumin Phân nhóm: dung dịch tiêm tĩnh mạch & các loại dung dịch vô trùng khác Tên biệt dược: Albutein® Tên hoạt chất: Albutein® Thương hiệu thuốc:Albutein. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Albutein® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Albutein® cho người lớn như thế nào?2.2 […]

Abelcet®

Bác Sĩ

Tên gốc: amphotericin B lipid complex Tên biệt dược: Abelcet® Phân nhóm: kháng sinh chống nấm Tên hoạt chất: Abelcet® Thương hiệu thuốc:Abelcet®. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Abelcet® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Abelcet cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Abelcet cho trẻ em […]

Acarosan®

Bác Sĩ

Tên gốc: benzyl benzoat Tên biệt dược: Acarosan® Phân nhóm: thuốc diệt nấm & ký sinh trùng dùng tại chỗ Tên hoạt chất: Acarosan® Thương hiệu thuốc:499735237. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Acarosan® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Acarosan® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc […]

Amitase®

Bác Sĩ

Tên gốc: serratiopeptidase Phân nhóm: nhóm men kháng viêm Tên biệt dược: Amitase® Tên hoạt chất: Amitase® Thương hiệu thuốc:Amitase. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Amitase® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Amitase® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Amitase® cho trẻ em như thế […]

Actrapid®

Bác Sĩ

Tên gốc: insulin người Tên biệt dược: Actrapid® Phân nhóm: insulin Tên hoạt chất: Actrapid® Thương hiệu thuốc: Actrapid®. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc  Actrapid® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc  Actrapid® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc  Actrapid® cho trẻ em như thế nào?3 […]

Alka-Seltzer®

Bác Sĩ

Tên gốc: aspirin Tên biệt dược: Alka-Seltzer®, Medi-Seltzer® Phân nhóm: thuốc giảm đau (không có chất gây nghiện) & hạ sốt/ thuốc kháng axit, chống trào ngược và chống loét Tên hoạt chất: Alka-Seltzer® Thương hiệu thuốc:Alka-Seltzer®. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Alka-Seltzer® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc […]

Aerius®

Bác Sĩ

Tên gốc: desloratadine Tên biệt dược: Aerius® Phân nhóm: thuốc kháng histamine & kháng dị ứng Tên hoạt chất: Aerius® Thương hiệu thuốc: Aerius® và Aerius®. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Aerius® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Aerius® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc […]

Apo-Piroxicam®

Bác Sĩ

Tên gốc: piroxicam Tên biệt dược: Apo-Piroxicam® Phân nhóm: thuốc kháng viêm không steroid Tên hoạt chất: Apo-Piroxicam® Thương hiệu thuốc:Apo-Piroxicam®, Apo-Piroxicam® và Apo-Piroxicam®. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của Apo-Piroxicam® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng Apo-Piroxicam® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng Apo-Piroxicam® cho trẻ em là […]