Ameferro®

Bác Sĩ

Tên gốc: sắt gluconate Tên biệt dược: Ameferro® Phân nhóm: vitamin & khoáng chất (trước & sau sinh)/thuốc trị thiếu máu Tên hoạt chất: Ameferro® Thương hiệu thuốc:Ameferro®, Ameferro® và Ameferro®. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của Ameferro® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng Ameferro® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều […]

Lidocaine

Bác Sĩ

Phân nhóm: thuốc gây mê – gây tê Tên hoạt chất: Lidocaine Thương hiệu thuốc:Xylocaine® Jelly, Lidocaine® 2% Epinephrine Normon, Hydrocortisone Richter®, Aspercreme® with Lidocaine, Lidocaine và lidocaine. Tìm hiểu chungMục lục bài viết1 Tìm hiểu chung1.1 Tác dụng của thuốc lidocaine là gì?1.2 Bạn nên dùng thuốc lidocaine như thế nào?1.3 Bạn nên bảo […]

Alpha Betic®

Bác Sĩ

Tên gốc: khoáng chất, vitamin tổng hợp Tên biệt dược: Alpha Betic® Phân nhóm: vitamin và/hay khoáng chất Tên hoạt chất: Alpha Betic® Thương hiệu thuốc:Alpha-Betic®. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Alpha Betic® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Alpha Betic® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều […]

Adrenoxyl®

Bác Sĩ

Tên gốc: carbazochrome dihydrat Phân nhóm: thuốc cầm máu Tên biệt dược: Adrenoxyl® Tên hoạt chất: Adrenoxyl® Thương hiệu thuốc: Adrenoxyl®. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Adrenoxyl® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Adrenoxyl® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Adrenoxyl® cho trẻ em như […]

Advanced Eye Relief®

Bác Sĩ

Tên gốc: glycerin và propypene glycol Phân nhóm: nhóm thuốc bôi trơn nhãn cầu Tên biệt dược: Advanced Eye Relief® Tên hoạt chất: Advanced Eye Relief® Thương hiệu thuốc:advanced-eyes-relief. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Advanced Eye Relief® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Advanced Eye Relief® cho người […]

Axit niflumic

Bác Sĩ

Tên gốc: axit niflumic Tên biệt dược: Nifluril®, Niflugel®, Niflucil® Phân nhóm: thuốc kháng viêm không steroid Tên hoạt chất: Axit niflumic Thương hiệu thuốc:axit-niflumic và Axit niflumic. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của axit niflumic là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng axit niflumic cho người lớn là gì?2.2 Liều dùng […]

Aleve-D® Sinus&Cold

Bác Sĩ

Tên gốc: pseudoephedrine/naproxen Phân nhóm: thuốc ho & cảm Tên biệt dược: Aleve-D® Sinus&Cold Tên hoạt chất: Aleve-D® Sinus&Cold Thương hiệu thuốc:aleve-d-sinus-cold. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Aleve-D® Sinus&Cold là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Aleve-D® Sinus&Cold cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Aleve-D® Sinus&Cold […]

Amitriptylin®

Bác Sĩ

Tên gốc: amitriptylin hydroclorid, tá dược Phân nhóm: thuốc chống trầm cảm/thuốc chống lợi tiểu Tên biệt dược: Amitriptylin® Tên hoạt chất: Amitriptylin® Thương hiệu thuốc:Amitriptylin® và Amitriptylin®. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Amitriptylin® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Amitriptylin® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều […]

Amoclavic®

Bác Sĩ

Tên gốc: amoxicillin và axit clavulanic Phân nhóm: thuốc kháng sinh – penicillin. Tên biệt dược: Amoclavic®, Augmentin® Tên hoạt chất: Amoclavic® Thương hiệu thuốc:amoclavic và Amoclavic®. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Amoclavic® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Amoclavic® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng […]

Alaway®

Bác Sĩ

Tên gốc: ketotifen Phân nhóm: thuốc bôi trơn nhãn cầu Tên biệt dược: Alaway® Tên hoạt chất: Alaway® Thương hiệu thuốc:alaway. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Alaway® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Alaway® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Alaway® cho trẻ em như […]