Ibuprofen

Bác Sĩ

Tên hoạt chất: Ibuprofen Thương hiệu thuốc:Brufen®, 140279061, 494972538, Advil® Cold & Sinus, Advil® Cold & Sinus Plus và iburofen. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc ibuprofen là gì?1.2 Bạn dùng thuốc ibuprofen như thế nào?1.3 Bạn bảo quản thuốc ibuprofen như thế nào?2 Liều dùng2.1 Liều dùng ibuprofen cho […]

Amoxicillin

Bác Sĩ

Tên hoạt chất: Amoxicillin Thương hiệu thuốc:Amoxil, Moxatag, Trimox, Biomox, Amoxicot, Dispermox, A-Gram, Amitron, Ammox, AmoDHG, Amoxipen, Amoxico-500, Amoxividi, Amoxmarksans, Clamox, Apo-Amoxi, Eumoxin, PMS-Pharmox, Ospamox, Augmentin® và amoxicillin. Thông tin quan trọng về thuốc amoxicillinMục lục bài viết1 Thông tin quan trọng về thuốc amoxicillin1.1 Tác dụng của thuốc amoxicillin1.2 Thông tin cảnh báo2 Thận […]

Abilify®

Bác Sĩ

Tên gốc: aripiprazole Phân nhóm: thuốc chống loạn thần Tên biệt dược: Abilify® Tên hoạt chất: Abilify® Thương hiệu thuốc:abilify. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Abilify® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Abilify® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Abilify® cho trẻ em như thế […]

Alka Seltzer Plus® Day Cold & Flu

Bác Sĩ

Tên gốc: acetaminophen, dextromethorphan, phenylephrine Tên biệt dược: Alka Seltzer Plus® Day Cold & Flu Phân nhóm: thuốc giảm đau (không có chất gây nghiện) & hạ sốt, thuốc kháng axit, chống trào ngược & chống loétTên hoạt chất: Alka Seltzer Plus® Day Cold & Flu Thương hiệu thuốc:Alka-Seltzer-Plus®-Day-Cold-&-Flu và Alka Seltzer Plus® Day Cold […]

Allegra-D®

Bác Sĩ

Tên gốc: fexofenadine, pseudoephedrine Phân nhóm: thuốc kháng histamin & kháng dị ứng, thuốc ho & cảm Tên biệt dược: Allegra®-D Antihistamin + Decongestant Tên hoạt chất: Allegra-D® Thương hiệu thuốc:Allegra-D® và Allegra-D®. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Allegra-D® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Allegra-D® cho người […]

Ambien®

Bác Sĩ

Tên gốc: zolpidem Phân nhóm: thuốc ngủ & thuốc an thần Tên biệt dược: Ambien® Tên hoạt chất: Ambien® Thương hiệu thuốc:ambien và Ambien®. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Ambien® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Ambien® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Ambien® cho […]

Allegra-D® Allergy & Congestion

Bác Sĩ

Tên gốc: fexofenadine, pseudoephedrine Tên biệt dược: Allegra-D® Allergy & Congestion 12 Hour, Allegra-D® Allergy & Congestion 24 Hour Phân nhóm: thuốc ho và cảm Tên hoạt chất: Allegra-D® Allergy & Congestion Thương hiệu thuốc:Allegra-D®-Allergy-&-Congestion và Allegra-D® Allergy & Congestion. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Allegra-D® Allergy & Congestion […]

Loratadine

Bác Sĩ

Tên hoạt chất: Loratadine Thương hiệu thuốc:Claritin-D 24 Hour®, Erolin®, Alavert®, Claritin-D® Allergy & Congestion, Claritin® và Loratadine. Tìm hiểu chungMục lục bài viết1 Tìm hiểu chung1.1 Tác dụng của thuốc loratadine là gì?1.2 Bạn nên dùng thuốc loratadine như thế nào?1.3 Bạn nên bảo quản thuốc loratadine như thế nào?2 Liều dùng2.1 Liều dùng […]

Allegra® Allergy

Bác Sĩ

Tên gốc: fexofenadine Phân nhóm: thuốc kháng histamin & kháng dị ứng. Tên biệt dược: Allegra® Allergy Tên hoạt chất: Allegra® Allergy Thương hiệu thuốc:Allegra®-Allergy và Allegra® Allergy. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Allegra® Allergy là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Allegra® Allergy cho người lớn như thế […]

Alka-Seltzer Plus® Severe Cold & Flu Formular

Bác Sĩ

Tên gốc: acetaminophen, dextromethorphan hydrobromide, chlorpheniramine maleate, phenylephrine hydrochloride Phân nhóm: thuốc ho và cảm Tên biệt dược: Alka-Seltzer Plus® Severe Cold & Flu Formular Tên hoạt chất: Alka-Seltzer Plus® Severe Cold & Flu Formular Thương hiệu thuốc:Alka-Seltzer-Plus®-Severe-Cold-&-Flu-Formular. Tác dụngMục lục bài viết1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Alka-Seltzer Plus® Severe Cold & Flu […]