Ibuprofen

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc ibuprofen là gì?1.2 Bạn dùng thuốc ibuprofen như thế nào?1.3 Bạn bảo quản thuốc ibuprofen như thế nào?2 Liều dùng2.1 Liều dùng ibuprofen cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng Ibuprofen cho trẻ em như thế nào?2.3 Ibuprofen có những hàm lượng nào?3 Tác dụng phụ3.1 Bạn […]

Amoxicillin

Bác Sĩ

1 Thông tin quan trọng về thuốc amoxicillin1.1 Tác dụng của thuốc amoxicillin1.2 Thông tin cảnh báo2 Thận trọng/Lưu ý2.1 Lưu ý trước khi dùng thuốc amoxicillin2.2 Nên dùng thuốc amoxicillin như thế nào?2.3 Bảo quản thuốc amoxicillin như thế nào?3 Liều dùng3.1 Amoxicillin có những dạng và hàm lượng nào?3.2 Liều dùng thông thường […]

Abilify®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Abilify® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Abilify® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Abilify® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Abilify® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp khẩn cấp hoặc quá liều?3.3 Bạn […]

Alka Seltzer Plus® Day Cold & Flu

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Alka Seltzer Plus® Day Cold & Flu là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Alka Seltzer Plus® Day Cold & Flu cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Alka Seltzer Plus® Day Cold & Flu cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng […]

Allegra-D®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Allegra-D® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Allegra-D® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Allegra-D® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Allegra-D® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm […]

Ambien®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Ambien® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Ambien® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Ambien® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Ambien® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm […]

Allegra-D® Allergy & Congestion

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Allegra-D® Allergy & Congestion là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Allegra-D® Allergy & Congestion cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Allegra-D® Allergy & Congestion cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Allegra-D® Allergy & Congestion như thế nào?3.2 Bạn […]

Loratadine

Bác Sĩ

1 Tìm hiểu chung1.1 Tác dụng của thuốc loratadine là gì?1.2 Bạn nên dùng thuốc loratadine như thế nào?1.3 Bạn nên bảo quản thuốc loratadine như thế nào?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc loratadine cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc loratadine cho trẻ em như thế nào?2.3 Thuốc loratadine có những dạng […]

Allegra® Allergy

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Allegra® Allergy là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Allegra® Allergy cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Allegra® Allergy cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Allegra® Allergy như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá […]

Alka-Seltzer Plus® Severe Cold & Flu Formular

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Alka-Seltzer Plus® Severe Cold & Flu Formular là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Alka-Seltzer Plus® Severe Cold & Flu Formular cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Alka-Seltzer Plus® Severe Cold & Flu Formular cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng […]