Ibuprofen

Bác Sĩ

1 Tác dụng của thuốc ibuprofen là gì?2 Bạn dùng thuốc ibuprofen như thế nào?2.1 Bạn bảo quản thuốc ibuprofen như thế nào?2.2 Liều dùng ibuprofen cho người lớn như thế nào?2.3 Liều dùng Ibuprofen cho trẻ em như thế nào?2.4 Ibuprofen có những hàm lượng nào?2.5 Bạn sẽ gặp tác dụng phụ nào khi dùng Ibuprofen ?2.6 Trước khi dùng ibuprofen bạn nên biết […]

Adalat

Bác Sĩ

1 Tác dụng của thuốc Adalat® là gì?1.1 Liều dùng của Adalat® dành cho người lớn như thế nào?1.2 Bạn nên dùng Adalat® như thế nào?1.3 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?1.4 Bạn nên làm gì nếu quên một liều?1.5 Adalat® có thể gây ra những tác dụng phụ nào?1.6 Trước khi dùng Adalat®, […]

Alfachim

Bác Sĩ

1 Alfachim® có tác dụng gì?1.1 Liều dùng của Alfachim® cho người lớn như thế nào?1.2 Liều dùng Alfachim® cho trẻ em như thế nào?1.3 Bạn nên dùng Alfachim® như thế nào?1.4 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?1.5 Bạn nên làm gì nếu quên một liều?1.6 Alfachim® có thể gây ra […]

Aminazin

Bác Sĩ

1 Aminazin® có tác dụng gì?1.1 Liều dùng Aminazin® cho người lớn như thế nào?1.2 Liều dùng Aminazin® cho trẻ em như thế nào?1.3 Bạn nên dùng Aminazin® như thế nào?1.4 Aminazin® có những tác dụng phụ nào?1.5 Trước khi dùng Aminazin®, bạn nên biết gì?1.6 Những điều bạn cần lưu ý khi dùng thuốc […]

Axit Axetic

Bác Sĩ

1 Tác dụng của axit axetic là gì?1.1 Liều dùng thuốc axit axetic cho người lớn như thế nào?1.2 Bạn nên dùng axit axetic như thế nào?1.3 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?1.4 Bạn nên làm gì nếu quên một liều?1.5 Bạn sẽ gặp tác dụng phụ nào khi dùng axit […]

Avastin

Bác Sĩ

1 Tác dụng của thuốc Avastin™ là gì?1.1 Liều dùng thuốc Avastin™ cho người lớn như thế nào?1.2 Liều dùng thuốc Avastin™ cho trẻ em như thế nào?1.3 Bạn nên dùng thuốc Avastin™ như thế nào?1.4 Bạn sẽ gặp tác dụng phụ nào khi dùng thuốc Avastin™?1.5 Trước khi dùng thuốc Avastin™, bạn nên lưu ý những […]

Glimepiride

Bác Sĩ

1 Tác dụng của thuốc glimepiride là gì?2 Bạn nên dùng thuốc glimepiride như thế nào?2.1 Bạn nên bảo quản thuốc glimepiride như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc glimepiride cho trẻ em như thế nào?2.3 Thuốc glimepiride có những dạng và hàm lượng nào?3 Tác dụng phụ3.1 Bạn sẽ gặp tác dụng phụ nào khi […]

Alpha Choay

Bác Sĩ

1 Tác dụng của Alpha Choay® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Alpha Choay® như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng Alpha Choay® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm gì nếu quên một liều?4 Tác dụng phụ4.1 Bạn sẽ gặp tác dụng phụ […]

Amoxicillin-Clarithromycin – Lansoprazole

Bác Sĩ

1 Tác dụng của thuốc Amoxicillin – Clarithromycin – Lansoprazole là gì?1.1 Liều dùng thuốc Amoxicillin – Clarithromycin – Lansoprazole cho người lớn như thế nào?1.2 Liều dùng Amoxicillin – Clarithromycin – Lansoprazole cho trẻ em như thế nào?1.3 Bạn nên dùng thuốc Amoxicillin – Clarithromycin – Lansoprazole như thế nào?1.4 Bạn sẽ gặp tác […]

Vai trò của giải phẫu bệnh trong chẩn đoán ung thư

Bác Sĩ

Giải phẫu bệnh trong chẩn đoán ung thư là phương pháp quyết định nhất để khẳng định bệnh ung thư. Chính vì vậy vai trò của giải phẫu bệnh trong chẩn đoán ung thư là rất quan trọng.Việc phân loại thể giải phẫu bệnh là 1 yếu tố quan trọng để đánh giá tiên lượng và cũng là […]