Ibuprofen

Bác Sĩ

Tác dụng của thuốc ibuprofen là gì?Mục lục bài viết1 Tác dụng của thuốc ibuprofen là gì?2 Bạn dùng thuốc ibuprofen như thế nào?2.1 Bạn bảo quản thuốc ibuprofen như thế nào?2.2 Liều dùng ibuprofen cho người lớn như thế nào?2.3 Liều dùng Ibuprofen cho trẻ em như thế nào?2.4 Ibuprofen có những hàm lượng nào?2.5 Bạn sẽ gặp tác dụng phụ nào khi […]

Adalat

Bác Sĩ

Tác dụng của thuốc Adalat® là gì?Mục lục bài viết1 Tác dụng của thuốc Adalat® là gì?1.1 Liều dùng của Adalat® dành cho người lớn như thế nào?1.2 Bạn nên dùng Adalat® như thế nào?1.3 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?1.4 Bạn nên làm gì nếu quên một liều?1.5 Adalat® có thể gây ra […]

Alfachim

Bác Sĩ

Alfachim® có tác dụng gì?Mục lục bài viết1 Alfachim® có tác dụng gì?1.1 Liều dùng của Alfachim® cho người lớn như thế nào?1.2 Liều dùng Alfachim® cho trẻ em như thế nào?1.3 Bạn nên dùng Alfachim® như thế nào?1.4 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?1.5 Bạn nên làm gì nếu quên […]

Aminazin

Bác Sĩ

Tên gốc: chlorpromazine Tên biệt dược: Aminazin® Phân nhóm: thuốc chống loạn thần/thuốc chống nônTên hoạt chất: Aminazin® Thương hiệu thuốc:aminazin. Aminazin® có tác dụng gì?Mục lục bài viết1 Aminazin® có tác dụng gì?1.1 Liều dùng Aminazin® cho người lớn như thế nào?1.2 Liều dùng Aminazin® cho trẻ em như thế nào?1.3 Bạn nên dùng Aminazin® như […]

Axit Axetic

Bác Sĩ

Tác dụng của axit axetic là gì?Mục lục bài viết1 Tác dụng của axit axetic là gì?1.1 Liều dùng thuốc axit axetic cho người lớn như thế nào?1.2 Bạn nên dùng axit axetic như thế nào?1.3 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?1.4 Bạn nên làm gì nếu quên một liều?1.5 Bạn […]

Avastin

Bác Sĩ

Tác dụng của thuốc Avastin™ là gì?Mục lục bài viết1 Tác dụng của thuốc Avastin™ là gì?1.1 Liều dùng thuốc Avastin™ cho người lớn như thế nào?1.2 Liều dùng thuốc Avastin™ cho trẻ em như thế nào?1.3 Bạn nên dùng thuốc Avastin™ như thế nào?1.4 Bạn sẽ gặp tác dụng phụ nào khi dùng thuốc Avastin™?1.5 […]

Glimepiride

Bác Sĩ

Tác dụng của thuốc glimepiride là gì?Mục lục bài viết1 Tác dụng của thuốc glimepiride là gì?2 Bạn nên dùng thuốc glimepiride như thế nào?2.1 Bạn nên bảo quản thuốc glimepiride như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc glimepiride cho trẻ em như thế nào?2.3 Thuốc glimepiride có những dạng và hàm lượng nào?3 Tác dụng […]

Alpha Choay

Bác Sĩ

Tác dụng của Alpha Choay® là gì?Mục lục bài viết1 Tác dụng của Alpha Choay® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Alpha Choay® như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng Alpha Choay® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm gì nếu quên một liều?4 […]

Amoxicillin-Clarithromycin – Lansoprazole

Bác Sĩ

Tác dụng của thuốc Amoxicillin – Clarithromycin – Lansoprazole là gì?Mục lục bài viết1 Tác dụng của thuốc Amoxicillin – Clarithromycin – Lansoprazole là gì?1.1 Liều dùng thuốc Amoxicillin – Clarithromycin – Lansoprazole cho người lớn như thế nào?1.2 Liều dùng Amoxicillin – Clarithromycin – Lansoprazole cho trẻ em như thế nào?1.3 Bạn nên dùng […]

Vai trò của giải phẫu bệnh trong chẩn đoán ung thư

Bác Sĩ

Giải phẫu bệnh trong chẩn đoán ung thư là phương pháp quyết định nhất để khẳng định bệnh ung thư. Chính vì vậy vai trò của giải phẫu bệnh trong chẩn đoán ung thư là rất quan trọng.Việc phân loại thể giải phẫu bệnh là 1 yếu tố quan trọng để đánh giá tiên lượng và cũng là […]