Tag Archives: Allegra-D® Allergy & Congestion

Allegra-D® Allergy & Congestion

Bác Sĩ

Tên gốc: fexofenadine, pseudoephedrine Tên biệt dược: Allegra-D® Allergy & Congestion 12 Hour, Allegra-D® Allergy & Congestion 24 Hour Phân nhóm: thuốc ho và cảm Tên hoạt chất: Allegra-D® Allergy & Congestion Thương hiệu thuốc:Allegra-D®-Allergy-&-Congestion và Allegra-D® Allergy & Congestion. Tác dụng Tác dụng của thuốc Allegra-D® Allergy & Congestion là gì? Allegra-D® Allergy & […]