Virus Herpes (Mụn rộp ở môi) là gì? Nguyên nhân và điều trị.

1 1. Herpes môi là bệnh gì?2 2. Triệu chứng của bệnh Herpes môi3 3. Herpes môi có lây không?4 4. Điều trị bệnh Herpes môi5 5. Điều trị bổ sung6 6. Cách chữa Herpes môi tại nhà7 7. Ngăn ngừa Herpes môi tái phát8 Bệnh Herpes nguy hiểm ra sao? Herpes simplex Herpes (herpesviruses […]

Arcalion®

Bác Sĩ

1 Tìm hiểu chung1.1 Tác dụng của thuốc Arcalion® là gì?1.2 Bạn nên dùng thuốc Arcalion® như thế nào?1.3 Bạn nên bảo quản thuốc Arcalion® như thế nào?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Arcalion® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Arcalion® cho trẻ em như thế nào?2.3 Thuốc Arcalion® có những dạng […]

Aspilets®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Aspilets® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Aspilets® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Aspilets® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Aspilets® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp khẩn cấp hoặc quá liều?3.3 Bạn […]

Ameproxen®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Ameproxen® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Ameproxen® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Ameproxen® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Ameproxen® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm […]

Abetol®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Abetol® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Abetol® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Abetol® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Abetol® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm gì […]

Arcoxia®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Arcoxia® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Arcoxia® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Arcoxia® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Arcoxia® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm […]

Apo-Doxy®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Apo-Doxy® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Apo-Doxy® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Apo-Doxy® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Apo-Doxy® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm […]

Aspirin

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc aspirin là gì?1.2 Bạn uống thuốc aspirin như thế nào?1.3 Bạn bảo quản thuốc aspirin như thế nào?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc aspirin cho người lớn là gì?2.2 Liều dùng thuốc aspirin cho trẻ em là gì?2.3 Thuốc aspirin có những dạng và hàm lượng nào?3 Tác […]

Arginine Veyron®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Arginine Veyron® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Arginine Veyron® cho người lớn là gì?2.2 Liều dùng thuốc Arginine Veyron® cho trẻ em là gì?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Arginine Veyron® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn […]

Amiloride HCl

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc amiloride HCl là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc amiloride HCl cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc amiloride HCl cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc amiloride HCl như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá […]