Tag Archives: aspirin

Aspirin

Bác Sĩ

Phân nhóm: thuốc kháng viêm không steroid Tên hoạt chất: Aspirin Thương hiệu thuốc:Ecotrin, Fasprin, Easprin, Bayer Aspirin, Miniprin, Bufferin, Aspirin pH8, 491828496, Aspirin UPSA®, Aspirin và aspirin. Tác dụng Tác dụng của thuốc aspirin là gì? Aspirin có tác dụng hạ sốt và giảm đau, từ cơn đau nhẹ đến đau vừa như đau […]

Alka-Seltzer®

Bác Sĩ

Tên gốc: aspirin Tên biệt dược: Alka-Seltzer®, Medi-Seltzer® Phân nhóm: thuốc giảm đau (không có chất gây nghiện) & hạ sốt/ thuốc kháng axit, chống trào ngược và chống loét Tên hoạt chất: Alka-Seltzer® Thương hiệu thuốc:Alka-Seltzer®. Tác dụng Tác dụng của thuốc Alka-Seltzer® là gì? Alka-Seltzer® có tác dụng làm giảm chứng khó tiêu do […]