Tag Archives: Axit niflumic

Axit niflumic

Bác Sĩ

Tên gốc: axit niflumic Tên biệt dược: Nifluril®, Niflugel®, Niflucil® Phân nhóm: thuốc kháng viêm không steroid Tên hoạt chất: Axit niflumic Thương hiệu thuốc:axit-niflumic và Axit niflumic. Tác dụng Tác dụng của axit niflumic là gì? Axit niflumic là một loại thuốc giảm đau thuộc nhóm giảm đau kháng viêm không steroid (NSAID). Axit […]