Tag Archives: chuẩn đoán ung thư

Vai trò của giải phẫu bệnh trong chẩn đoán ung thư

Bác Sĩ

Giải phẫu bệnh trong chẩn đoán ung thư là phương pháp quyết định nhất để khẳng định bệnh ung thư. Chính vì vậy vai trò của giải phẫu bệnh trong chẩn đoán ung thư là rất quan trọng.Việc phân loại thể giải phẫu bệnh là 1 yếu tố quan trọng để đánh giá tiên lượng và cũng là […]