Tag Archives: điều trị viêm xương khớp

Ameproxen®

Bác Sĩ

Tên gốc: natri naproxen Phân nhóm: thuốc kháng viêm không steroid Tên biệt dược: Aleve®, Anaprox®, EC-Naprosyn®, Flanax Pain Reliever®, Leader Naproxen Sodium®, Midol Extended Relief®, Naprelan 375®, Naprosyn® Tên hoạt chất: Ameproxen® Thương hiệu thuốc:Ameproxen®. Tác dụng Tác dụng của thuốc Ameproxen® là gì? Ameproxen® thường được sử dụng để giảm đau, điều trị các bệnh […]

Arcoxia®

Bác Sĩ

Tên gốc: etoricoxib Tên biệt dược: Arcoxia® Phân nhóm: thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) Tên hoạt chất: Arcoxia® Thương hiệu thuốc: labetalol và Arcoxia®. Tác dụng Tác dụng của thuốc Arcoxia® là gì? Thuốc Arcoxia® thường được dùng trong các trường hợp sau: Điều trị cấp tính và mạn tính các dấu hiệu và […]