Tag Archives: thuốc ho

Aleve-D® Sinus&Cold

Bác Sĩ

Tên gốc: pseudoephedrine/naproxen Phân nhóm: thuốc ho & cảm Tên biệt dược: Aleve-D® Sinus&Cold Tên hoạt chất: Aleve-D® Sinus&Cold Thương hiệu thuốc:aleve-d-sinus-cold. Tác dụng Tác dụng của thuốc Aleve-D® Sinus&Cold là gì? Aleve-D® Sinus&Cold là sản phẩm kết hợp giữa pseudoephedrine và naproxen, thường được sử dụng để làm giảm các triệu chứng cảm lạnh, […]

Allegra-D®

Bác Sĩ

Tên gốc: fexofenadine, pseudoephedrine Phân nhóm: thuốc kháng histamin & kháng dị ứng, thuốc ho & cảm Tên biệt dược: Allegra®-D Antihistamin + Decongestant Tên hoạt chất: Allegra-D® Thương hiệu thuốc:Allegra-D® và Allegra-D®. Tác dụng Tác dụng của thuốc Allegra-D® là gì? Allegra-D® được sử dụng cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi […]